Plánované podujatia
Nie sú plánované žiadne podujatia
Najnovšie internetové vysielania (webcasts)

H2020 – Future and Emerging Technologies
FET-Open Information Day (on RIA actions)

H2020 – Future and Emerging Technologies<br>FET-Open Information Day (on RIA actions)

06/07/15

 
 
 

Research Executive Agency

Sustainable Energy Week 2015

Sustainable Energy Week 2015

16 - 18/06/15

 
 
 

European Commission - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

European Maritime Day 2015

European Maritime Day 2015

28 - 29/05/15

 
 
 

DG Fisheries and Maritime Affairs

Single Market Forum – Concluding Conference

Single Market Forum – Concluding Conference

26/03/15

 
 
 

DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)

 
Other Recordings

Intra-ACP academic mobility scheme: Info session in Nairobi

03/03/11

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

14th DG Interpretation-Universities Conference - Interpreting Today

19/03/10

DG Interpretation

Vyhľadať

Kľúčové slovo(-á):

Presné znenie:

Medzi a  

calendar button calendar button
 

Vyhľadať:

prezentácia podujatie
 
Ďalšie mediálne portály
Európska komisia:

Ostatné inštitúcie:

Iné:

 
1 - 10 (spolu 23)

» Opening remarks

Ortun Silvan
Pedro Ortun Silvan
Director, Directorate General for Industry and Entrepreneurship, European Commission

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 3min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Opening remarks

Andor
László Andor
Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion – European Commission

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 15min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Opening plenary session: What is the importance of CSR today?

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 49min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Questions & answers

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 30min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Plenary session: Looking back – what progress has been made in the uptake of CSR?

Ortun Silvan
Pedro Ortun Silvan
Director, Directorate General for Industry and Entrepreneurship, European Commission

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 3min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Plenary session: Looking back – what progress has been made in the uptake of CSR?

Linderfjeld
Vidar Linderfjeld
Confederation of Norwegian Enterprise, on behalf of BUSINESSEUROPE

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 7min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Plenary session: Looking back – what progress has been made in the uptake of CSR?

Boulogne
Jan Boulogne
UNIZO (Flemish Union of Independent Entrepreneurs)

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 8min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Plenary session: Looking back – what progress has been made in the uptake of CSR?

Schmidt
Ole Schmidt
Head of Globalisation Department, Danish Chamber of Commerce

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 6min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Plenary session: Looking back – what progress has been made in the uptake of CSR?

Granda
Germán Granda
Director General, Forética, and Board Member of CSR Europe

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 5min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 

» Plenary session: Looking back – what progress has been made in the uptake of CSR?

Itschert
Patrick Itschert
General Secretary, European Trade Union Federation: Textiles, Clothing and Leather (ETUF:TCL)

Zobraziť Tento odkaz otvára nové okno prehliadača ( 7min )

Download Video ( Pôvodné znenie ): mpeg4

 
 
1 - 10 (spolu 23)
 
 
Tlmočenie podujatí dostupných na tomto portáli buď vo forme priameho prenosu alebo záznamu slúži na uľahčenie komunikácie s občanmi, a nie je autentickým záznamom vystúpenia rečníka. Za autentické sa považuje len vystúpenie rečníka v pôvodnom jazyku. Voči Európskej komisii a jej tlmočníckemu útvaru (GR pre tlmočenie) nie je možné uplatňovať zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré vznikli v dôsledku využitia tlmočenia do ktoréhokoľvek jazyka.
Tento portál Európskej komisie je príspevkom GR pre tlmočenie k politike viacjazyčnej komunikácie.